Financiële en juridische regelingen voor vrijwilligers

Als vrijwilliger en als sportorganisatie heb je rechten en plichten. Het is belangrijk om samen afspraken te maken; bijvoorbeeld over de werkzaamheden, de inwerkperiode, vakantie of over vergoeding van onkosten. Organisatie en vrijwilligers moeten op elkaar kunnen rekenen. Tips over vergoedingen, verzekeringen, inspraak en medezeggenschap en handige links vindt je hier.

Lees het artikel

Geld werven voor je sportproject

Je hebt bij je sportproject de hulp nodig van anderen. Geld werven doe je als een ambitie hebt met je project die je niet kunt verwezenlijken. Hoe formuleer je een goede wervingsvraag zodat gevers over de brug komen? Je vindt alle tips hier.

Bekijk de tips

Hoe vergroot ik de kans op financiering voor mijn sport- of beweegproject?

Je start een project en ontwikkelt een nieuw sport- of beweegaanbod. Na twee jaar loopt de subsidie af en ga je op zoek naar nieuwe, bij voorkeur structurele financiering. Dus maak je een plan met een begroting en ga je in gesprek met de gemeente en andere potentiële financiers met de vraag of zij willen meebetalen aan de continuering van jouw project. Herkenbaar? Deze manier van werken in projecten, tijdelijke financiering en denken in benodigde kosten is in de sportsector heel normaal. Maar het is funest voor de continuïteit van je sport- en beweegaanbod en een duurzame samenwerking met andere organisaties. Lees hier hoe je de kans op een financiering vergroot.

Bekijk de handvaten

Tips voor financiële borging

 

Subsidies zijn erg belangrijk in de sport- en beweegsector. Daar is niets mis mee. Als subsidie gebruikt wordt om structureel of regulier aanbod te financieren, is het logisch dat er een financieringsprobleem ontstaat als de subsidie stopt. Ga daarom zo snel mogelijk, liefst al voor de start van het project, aan de slag met een plan voor structurele financiering van je aanbod. Probeer een project dus niet te zien als iets tijdelijks, maar als het begin van een voortdurende verandering. Lees alle tips hier.

Lees alle tips

Het is niet toegestaan om content van deze pagina te halen.